W zgodzie z naturą, dla lepszego jutra

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05 slide-06

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie działa na terenie Gminy Dopiewo i zajmuje się:

 • Ujęciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody dla 80 % mieszkańców Gminy Dopiewo, dziennie dostarczamy około 2100 m3 wody dla naszych Klientów,
 • Konserwacją oraz utrzymaniem sieci i armatury wodociągowej,
 • Odbiorem ścieków od 65 % mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez sieć kanalizacyjną obejmującą 55 % miejscowości Gminy, odbieramy i oczyszczamy dziennie około 2000 metrów sześciennych ścieków sanitarnych,
 • Eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz 67 przepompowni ścieków,
 • Eksploatacją trzech oczyszczalni ścieków, znajdujących się w  Dopiewie w Skórzewie oraz Dąbrówce,
 • Eksploatacją Składowiska Odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne dla Gmin Dopiewo i Komorniki,
 • Świadczeniem usług związanych z:
  • Budową sieci wod-kan. wraz z przyłączami (od projektu do wykonania),
  • Udrażnianiem przewodów kanalizacyjnych,
  • Odbiorem nieczystości płynnych dowożonych na oczyszczalnie ścieków,
  • Wywozem nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym (o pojemności 6,7 m3 oraz 8,0 m3),
  • Pielęgnacją terenów zielonych,
  • Pracami ziemnymi - sprzedaż ziemi do rekultywacji terenu,
  • Wycinką drzew,
  • Wynajmem podnośnika koszowego,
  • Pracami porządkowymi wraz z transportem.
  • Równaniem, wałowaniem i gruzowaniem dróg gruntowych
  • Zamiataniem dróg asfaltowych

Nasza wysokiej klasy kadra gwarantuje profesjonalne wywiązywanie się z nałożonych na nas zadań , tworzy zgrany zespół osób, które identyfikują się z potrzebami naszych Klientów i są gotowi służyć im pomocą w każdej sytuacji, która wiąże się z prowadzoną przez nas działalnością.

 

Zarząd

Nasze usługi