skip to Main Content

Kanalizacja sanitarna Dopiewo ul. Klonowa, Lipowa i Wierzbowa

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej, Lipowej i Wierzbowej w Dopiewie.

Mieszkańcy powyższych ulicy aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności:

Należy wykonać podłączenie kanalizacyjne budynku do sieci. Zamiar wykonania podłączenia powinien być zgłoszony do ZUKu, a wykonane roboty muszą zostać odebrane, w stanie odkrytym, przez pracownika ZUK. Protokół odbioru jest niezbędny dla zawarcia umowy o odprowadzenie ścieków.

Należy podpisać z ZUK sp. z o.o. umowę o odprowadzenie ścieków. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. Zrzut ścieków rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy.

Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w powyższych kwestiach zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami ZUK sp. z o.o.:

  • telefon Biura Obsługi Klienta – 61 8148 231
  • adres mailowy – biuro@zukdopiewo.pl
  • adres spółki – Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15 – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informujemy także, że Zakład Usług Komunalnych oferuje usługę wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Spółki dla omówienia zakresu prac, ustalenia wartości usługi i terminu jej wykonania.

Back To Top Skip to content