skip to Main Content

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Palędzie i Gołuski w Gminie Dopiewo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że został ukończony I i II etap:
Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Palędzie i Gołuski w Gminie Dopiewo” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach zadania zostało wykonane: 823,60 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø 315mm; 1376,10 m o średnicy Ø 250mm; 659,30 o średnicy Ø 200mm oraz 662,85 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 110 mm wraz z dwoma przepompowniami ścieków. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie wykonywania III ETAPU, który obejmuje następujący zakres prac: budowę ok.1387m sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200mm.

Back To Top Skip to content