skip to Main Content

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Brzozowa

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ
  4. Dokumentacja badań podłoża
  5. Dokumentacja projektowa
  6. Projekt organizacji ruchu
  7. Przedmiar robót
  8. Zaświadczenie
  9. Informacja z otwarcia ofert
  10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Dokumentacja pkt. 1-10 do pobrania tutaj.

Back To Top Skip to content