skip to Main Content

2 mln dotacji na magistralę i kanalizację

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Blisko 2 mln dotacji na budowę magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej w Konarzewie pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pozyskał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie. Umowę na dofinansowanie 26 czerwca 2020 r. podpisali w Urzędzie Gminy Dopiewo: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak i Sławomir Skrzypczak – Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, w towarzystwie Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 3,8 mln zł. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w Gminie Dopiewo, realizowana dzięki pozyskaniu środków przez spółkę gminną. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na lipiec 2021 r.

Głównym celem zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w wyniku budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo oraz magistrali wodociągowej w miejscowościach Konarzewo i Dopiewiec. Planowana inwestycja dotycząca budowy wodociągu, jak i pozostałych zadań w ramach operacji, przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także służyć będzie zapewnieniu dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia ma być poprawa i zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Gminy Dopiewo. Budowa wodociągu umożliwi dostarczenie wody dla znacznej ilości mieszkańców i rozwój budownictwa w rejonie miejscowości Dopiewiec

Na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie zostało pozyskane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Back To Top Skip to content