skip to Main Content

„Świadczenie usług ochrony mienia w obiektach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie” [ZP/ZUK-09/20]

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 11.01.2021r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.01.2021r. godz. 10:30

Back To Top Skip to content