skip to Main Content

Wymiana wodomierzy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie informuje odbiorców wody, że od dnia 09.02.2021 r.  w godzinach od 07:30 do 18 :00 odbywać się będzie wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Skórzewo.  Wymianę wodomierzy będą wykonywać pracownicy Spółki. Prosimy o przygotowanie dostępu do instalacji wodomierzowej oraz obecność użytkownika, lokatora lub upoważnioną przez niego osobę dorosłą.

Jeżeli ktoś z domowników przebywa w izolacji lub na kwarantannie to należy  przekazać tą informację pracownikom. W takich przypadkach wymiana wodomierza nastąpi w terminie późniejszym.

Wszelkich informacji na temat wymiany wodomierzy można uzyskać pod nr telefonu 61 814 82 31 wew. 102.

Back To Top Skip to content