skip to Main Content

Usługi asenizacyjne

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie informuję, że od dnia 01.05.2021r. nastąpi zmiana ceny za usługi asenizacyjne:

Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7 m3 – 115 zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 130 zł/brutto.

Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7 m3 – 110 zł/brutto  dla wozu o pojemności 8,0 m3 -125 zł/brutto.

Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawia w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny: dla wozu o pojemności 7 m3 – 110 zł/brutto  dla wozu o pojemności 8,0 m3 -115 zł/brutto.

Back To Top Skip to content