skip to Main Content

„Dostawa energii elektrycznej dla ZUK Dopiewo w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r.” [ZP/ZUK-1/2021]

Postępowanie p.n.: „Dostawa energii elektrycznej dla ZUK Dopiewo w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2023 r.”, nr sprawy: ZP/ZUK-1/2021 prowadzone jest pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/466205

Back To Top Skip to content