skip to Main Content

Wymiana wodomierzy

Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o. o. informuje o trwającej wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy.

Wymiana wodomierza jest  bezpłatna i przeprowadzana przez naszych pracowników.

Prosimy o udostępnianie miejsca w których jest zamontowany wodomierz oraz odstawienia przedmiotów znajdujących się w pobliżu w celu przeprowadzenia w sprawnej wymiany.

Back To Top Skip to content