skip to Main Content

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.24.2022/D/MZ, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.24.2022_D_MZ), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 14 maja 2022 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.
Szczegółowe informacje odnośnie cen zawarte są w zakładce dla klienta – cennik

Back To Top Skip to content