skip to Main Content

Kanalizacja sanitarna Palędzie, Dopiewiec, Dopiewo

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec w ulicach: Jesionowa, Jodełkowa, Szeroka, Borowikowa, Truflowa, Wierzbowa, Olchowa, w miejscowości Palędzie w ulicach: Borówkowa, Modrzewiowa, Jeżynowa, Jagodowa, Żurawinowa, Poziomkowa, Miętowa, Wrzosowa, oraz w miejscowości Dopiewo w ulicy Chabrowej.

Mieszkańcy powyższych ulicy aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności

Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Po uzyskaniu warunków technicznych należy wykonać podłączenie kanalizacyjne budynku do sieci. Zamiar wykonania podłączenia powinien być zgłoszony do ZUK-u, a wykonane roboty muszą zostać odebrane, w stanie odkrytym, przez pracownika ZUK. Protokół odbioru jest niezbędny dla zawarcia umowy o odprowadzenie ścieków.

Należy podpisać z ZUK sp. z o.o. umowę o odprowadzenie ścieków. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. Zrzut ścieków rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy.

Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w powyższych kwestiach zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami ZUK sp. z o.o.:

Back To Top Skip to content