skip to Main Content

Bakterie Legionella

Z uwagi na ryzyko występowania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych wodnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekazujemy informacje oraz  wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapoznania się i ewentualnego wdrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi związanego z funkcjonowaniem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody.

Back To Top Skip to content