skip to Main Content

FAX

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż z dniem 1.11.2023 roku Spółka pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie wycofuje z użytku służbowego urządzenie typu faks.
Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji ze Spółką pozostają bez zmian tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, przez posłańca, kuriera, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi.

Back To Top Skip to content