skip to Main Content

Wymiana wodomierzy

Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o. o. informuje o  wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy.

Wymiana wodomierza jest  bezpłatna i przeprowadzana przez upoważnionych pracowników.

Prosimy o udostępnianie miejsca w których jest zamontowany wodomierz oraz odstawienie przedmiotów znajdujących się przy wodomierzu w celu przeprowadzenia sprawnej wymiany.

Back To Top Skip to content