Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.

AktualnościPłukanie sieci wodociągowej
Data dodania: 2019-03-27

Szanowni Klienci

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie informuje, iż przeprowadzane są prace konserwacyjno-eksploatacyjne na sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez akredytowane laboratorium oraz kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do  pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców. Objawia się to podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Za utrudnienia przepraszamy.« Wróć


Przetargi
Przetargi