Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.

AktualnościKanalizacja Gołuski ul. Pamiątkowa i ul. Dopiewska
Data dodania: 2019-05-10

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej  w ulicy Pamiątkowej i ul. Dopiewskiej w Gołuskach.
Mieszkańcy powyższych ulicy  aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności:

  1. Należy wykonać podłączenie kanalizacyjne budynku  do sieci. Zamiar wykonania podłączenia powinien być zgłoszony do ZUKu, a wykonane roboty muszą zostać odebrane, w stanie odkrytym, przez pracownika ZUK. Protokół odbioru jest niezbędny dla zawarcia umowy o odprowadzenie ścieków.
  2. Należy podpisać z ZUK sp. z o.o. umowę o odprowadzenie ścieków. Ze strony Klienta umowę podpisuje osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. Zrzut ścieków rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy.

Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w powyższych kwestiach zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami ZUK sp. z o.o.:

- telefon Biura Obsługi Klienta – 61 8148 231

- adres mailowy – biuro@zukdopiewo.pl

- adres spółki – Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15 – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informujemy także, że Zakład Usług Komunalnych oferuje usługę wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Spółki dla omówienia zakresu prac, ustalenia wartości usługi i terminu jej wykonania.« Wróć


Przetargi
Przetargi