skip to Main Content

Zmiana cen usług asenizacyjnych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie informuję, że od dnia 01.06.2024r. nastąpi zmiana ceny za usługi asenizacyjne: Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7 m3…

Czytaj dalej

Wymiana wodomierzy

Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o. o. informuje o  wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy. Wymiana wodomierza jest  bezpłatna i przeprowadzana przez upoważnionych pracowników. Prosimy o udostępnianie miejsca w których jest zamontowany wodomierz oraz odstawienie przedmiotów znajdujących się przy wodomierzu…

Czytaj dalej

Aktualizacja danych klienta

Szanowni Państwo, W związku z planowanym rozbudowaniem naszego systemu komunikacji SMS, uprzejmie prosimy o aktualizację Państwa numerów telefonów oraz adresów e-mail. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą i bardziej efektywną komunikację. Prosimy o przesłanie aktualnych danych kontaktowych na adres: aktualizacja@zukdopiewo.pl…

Czytaj dalej

Kanalizacja sanitarna Zakrzewo ul. Polanki

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo w ulicy Polanki. Mieszkańcy powyższej ulicy aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci…

Czytaj dalej

Kanalizacja sanitarna Dopiewo ul. Wiśniowa

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo w ulicy Wiśniowej. Mieszkańcy powyższej ulicy aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci…

Czytaj dalej

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Szanowni Państwo, Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.96.2023/D/PH, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.96.2023/D/PH),…

Czytaj dalej

Kanalizacja sanitarna Dopiewo ul. Wysoka

Zakład Usług Komunalnych informuje, że została oddana do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo w ulicy Wysokiej. Mieszkańcy powyższej ulicy aby móc korzystać z kanalizacji muszą wykonać następujące czynności. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci…

Czytaj dalej
Back To Top Skip to content