skip to Main Content

Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo [ZP/ZUK-05/2020]

Ogloszenie-o-zamowieniu_po-publikacji_Budowa-magistrali-wodociagowej-Konarzewo-Dopiewiec_02.09.2020Pobierz SIWZ_Budowa-magistrali-wodociagowej-Konarzewo-Dopiewiec_02.09.2020.docPobierz SIWZ_Budowa-magistrali-wodociagowej-Konarzewo-Dopiewiec_02.09.2020.pdfPobierz STWiOR-KANALIZACJA-KONARZEWOPobierz STWiOR-MAGISTRALAPobierz Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy_2020.09.02.docPobierz Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy_2020.09.02.pdfPobierz Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_UMOWA-na-roboty-budowlane_magistrala-wodociagowa-i-kanalizacja-sanitarna_Konarzewo_Dopiewiec_2020.09.02.docPobierz Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_UMOWA-na-roboty-budowlane_magistrala-wodociagowa-i-kanalizacja-sanitarna_Konarzewo_Dopiewiec_2020.09.02.pdfPobierz Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docPobierz Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.pdfPobierz Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.docPobierz Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdfPobierz Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-grupa-kapitalowa.docPobierz Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-grupa-kapitalowa.pdfPobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-wykaz-robot.docPobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-wykaz-robo.pdftPobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-wykaz-osob.docPobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-wykaz-osob.pdfPobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-wzor-zobowiazania.docPobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-wzor-zobowiazania.pdfPobierz Dokumentacja techniczna magistralaPobierz Dokumentacja techniczna sieć kanalizacji sanitarnej Konarzewo Opinia geotechnicznaPobierz PozwoleniaPobierz PrzedmiaryPobierz odpowiedź na pytania 14.09.2020Pobierz odpowiedź na…

Czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa ul. Leśna, Dębowa, Akacjowa, Klonowa, Topolowa, Orzechowa [ZP/ZUK-04/2020]

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 05.05.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia dnia 05.05.2020 r. godz. 10:15 Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Sieć-kanalizacyjna_Dąbrowa_10.04.2020Pobierz SIWZ_Dąbrowa_ul.-Leśna_10.04.2020Pobierz SIWZ_Dąbrowa_ul.-Leśna_10.04.2020Pobierz STWIORPobierz Opinia-geotechnicznaPobierz Pozowlenie-na-budowęPobierz Pozwolenie-na-budowę-ul.-LeśnaPobierz PRZEDMIAR-ROBÓTPobierz Dokumentacja projektowaPobierz Odpowiedź-na-pytania_Dąbrowa-ul.-Lesna_22.04.2020Pobierz załączniki do odpowiedzi z dnia22.04.2020Pobierz Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-w-zamówieniu_po-publikacji_Sieć-kanalizacyjna_Dąbrowa_22.04.2020Pobierz Odpowiedź-na-pytania_Dąbrowa-ul.-Lesna_29.04.2020Pobierz Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-w-zamówieniu_po-publikacji_Sieć-kanalizacyjna_Dąbrowa_29.04.2020_2Pobierz informacja-z-otwarcia-ofertPobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, ul. Słoneczna [ZP/ZUK-03/2020]

UWAGA:  24 marca 2020 r., pomimo zamknięcia biura Spółki, od godz. 7:00 do 10:00 będą przyjmowane oferty w Biurze Obsługi Klienta dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, ul. Słoneczna -ZP/ZUK-03/20” Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Sieć-kanalizacyjna_Zakrzewo_Słoneczna_06.03.2020Pobierz SIWZ_Budowa-kanalizacji-sanitarnej_Zakrzewo_Słoneczna_06.03.2020.docPobierz SIWZ_Budowa-kanalizacji-sanitarnej_Zakrzewo_Słoneczna_06.03.2020.pdfPobierz Opinia-geotechniczna-Zakrzewo-ul.-SłonecznaPobierz PRZEDMIAR-ROBÓT-ZAKRZEWO-UL.-SŁONECZNAPobierz STWIORPobierz Dokumentacja formalno-prawnaPobierz Projekt…

Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego [ZP/ZUK-02/2020]

Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Dostawa-paliwa_02.2020_21.01.2020Pobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020,docPobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020.pdfPobierz odpowiedź-na-pytania-z-dnia-24.01.2020Pobierz informacja-z-otwarcia-ofertPobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo, ul. Koszykarska, Piłkarska, Wioślarska, Olimpijska i Maratońska (ZP/ZUK-08/19)

Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Pobierz SIWZ_Budowa-kanalizacji-sanitarnej_Skórzewo_Maratońska_24.09.2019Pobierz SIWZ_Budowa-kanalizacji-sanitarnej_Skórzewo_Maratońska_24.09.2019Pobierz PRZEDMIAR-ROBÓT-NA-KS-SKÓRZEWO-UL.-KOSZYKARSKA-PIŁKARSKA-OLIMPIJSKA-WIOŚLARSKAPobierz STWiOR-SKÓRZEWOPobierz uzgodnienia decyzje dokumentacja geotechniczna decyzja PNB projekt wykonawczy projekt budowlany odpowiedz-na-pytania-04.10.2019Pobierz informacja-z-otwarcia-ofertPobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie, ul. Leśna (ZP/ZUK-07/19)

Ogłoszenie o zamówieniu po publikacjiPobierz SIWZ.docPobierz SIWZ.pdfPobierz DOKUMENTACJA-ZDJĘCIOWA_-Palędzie-ul.-LeśnaPobierz Opinia-geotechniczna-Palędzie-ul.-LeśnaPobierz Pozwolenie-na-budowęPobierz Projekt-sieci-kanalizacji-sanitarnejPobierz PRZEDMIAR-ROBÓT-PALĘDZIE-UL.-LEŚNAPobierz STWiOR-PALĘDZIE-UL.-LEŚNAPobierz Wykaz-do-opisu-w-SIWZ_Palędzie-ul.-LeśnaPobierz informacja z otwarcia ofertPobierz informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Czytaj dalej
Back To Top Skip to content