skip to Main Content

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.96.2023/D/PH, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.96.2023/D/PH), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2023 do 27.12.2024

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 5,42 5,85 5,62 6,07
W2 5,42 5,85 9,87 10,66
W3 5,42 5,85 4,25 4,59
W4 5,44 5,88 5,62 6,07
W5 5,44 5,88 9,87 10,66
W6 5,44 5,88 12,62 13,63

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2023 do 27.12.2024

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 8,86 9,57 7,89 8,52
K2 8,86 9,57 12,14 13,11
K3 8,86 9,57 4,25 4,59

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 27.12.2025

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 5,31 5,73 5,62 6,07
W2 5,31 5,73 9,91 10,70
W3 5,31 5,73 4,29 4,63
W4 5,34 5,77 5,62 6,07
W5 5,34 5,77 9,91 10,70
W6 5,34 5,77 12,58 13,59

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 27.12.2025

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 8,69 9,39 7,82 8,45
K2 8,69 9,39 12,11 13,08
K3 8,69 9,39 4,29 4,63

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2025 do 27.12.2026

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 5,21 5,63 5,59 6,04
W2 5,21 5,63 9,88 10,67
W3 5,21 5,63 4,29 4,63
W4 5,23 5,65 5,59 6,04
W5 5,23 5,65 9,88 10,67
W6 5,23 5,65 12,47 13,47

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2025 do 27.12.2026

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 8,55 9,23 7,71 8,33
K2 8,55 9,23 12,01 12,97
K3 8,55 9,23 4,29 4,62

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Taryfowe grupy odbiorców

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców Opis taryfowej grupy odbiorców
W1 Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
W2Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
W3Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
W4Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
W5 Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
W6 Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana  w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców Opis taryfowej grupy odbiorców
K1Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
K2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
K3Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

Cennik usług ZUK Sp. z o.o.

Cena BRUTTOJednostkaRodzaj usługi
175 lub 170 lub 165kurs**Usługa asenizacyjna beczką 7 m³
200 lub 195 lub 190kurs**Usługa asenizacyjna beczką 8 m³
80godzina*Koszenie trawy kosą spalinową
120godzina*Koszenie trawy kosiarką samojezdną
150godzina*Koszenie trawy kosiarką bijakową
400godzina*Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 3 osoby)
250godzina*Usługa rębakiem (2 osoby)
70100m²Równanie dróg wraz z walcowaniem – jednokrotny przejazd
30szt.Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza
50szt.Plombowanie podlicznika
250szt.Wymiana wodomierza głównego  DN15,DN 20 z winy użytkownika
wycena indywidualnaWymiana wodomierza głównego  DN 25 i większe z winy użytkownika
** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości  
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 175zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 –  200zł/brutto
Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości :
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 170zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 195zł/brutto
Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawią w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 165zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 190zł/brutto
W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie.
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi.
Back To Top Skip to content