skip to Main Content

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.24.2022/D/MZ, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.24.2022_D_MZ), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 14 maja 2022 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2022 do 13.05.2023

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 4,90 5,29 4,59 4,96
W2 4,90 5,29 7,79 8,41
W3 4,91 5,30 4,59 4,96
W4 4,91 5,30 7,79 8,41
W5 4,92 5,31 4,59 4,96
W6 4,92 5,31 7,79 8,41
W7 4,90 5,29 3,19 3,45
W8 4,92 5,31 10,59 11,44

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2022 do 13.05.2023

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 7,26 7,84 6,81 7,35
K2 7,26 7,84 10,00 10,80
K3 7,26 7,84 3,19 3,45

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2023 do 13.05.2024

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 5,06 5,46 4,63 5,00
W2 5,06 5,46 7,84 8,47
W3 5,07 5,48 4,63 5,00
W4 5,07 5,48 7,84 8,47
W5 5,08 5,49 4,63 5,00
W6 5,08 5,49 7,84 8,47
W7 5,06 5,49 3,22 3,48
W8 5,08 5,49 10,66 11,51

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2023 do 13.05.2024

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 7,31 7,89 6,93 7,48
K2 7,31 7,89 10,15 10,96
K3 7,31 7,89 3,22 3,48

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2024 do 13.05.2025

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 5,10 5,51 4,66 5,03
W2 5,10 5,51 7,90 8,53
W3 5,11 5,52 4,66 5,03
W4 5,11 5,52 7,90 8,53
W5 5,12 5,53 4,66 5,03
W6 5,12 5,53 7,90 8,53
W7 5,10 5,51 3,24 3,50
W8 5,12 5,53 10,72 11,58

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2024 do 13.05.2025

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
K1 7,39 7,98 7,00 7,56
K2 7,39 7,98 10,24 11,06
K3 7,39 7,98 3,24 3,50

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Taryfowe grupy odbiorców

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W7Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym;
Grupa W8Odbiorca usług – Gmina Dopiewo pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,   w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym;
Grupa K2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym;
Grupa K3Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Cennik usług ZUK Sp. z o.o.

Cena BRUTTOJednostkaRodzaj usługi
161 lub 156 lub 151kurs**Usługa asenizacyjna beczką 7 m³
184 lub 179 lub 174kurs**Usługa asenizacyjna beczką 8 m³
80godzina*Koszenie trawy kosą spalinową
120godzina*Koszenie trawy kosiarką samojezdną
150godzina*Koszenie trawy kosiarką bijakową
400godzina*Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 3 osoby)
250godzina*Usługa rębakiem (2 osoby)
70100m²Równanie dróg wraz z walcowaniem – jednokrotny przejazd
30szt.Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza
50szt.Plombowanie podlicznika
250szt.Wymiana wodomierza głównego  DN15,DN 20 z winy użytkownika
wycena indywidualnaWymiana wodomierza głównego  DN 25 i większe z winy użytkownika
** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości  
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 161 zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 –  184 zł/brutto
Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości :
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 156 zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 -179 zł/brutto
Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawią w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny
                dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 151 zł/brutto
                dla wozu o pojemności 8,0 m3 -174 zł/brutto
W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie.
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi.
Back To Top Skip to content