skip to Main Content

OGŁOSZENIE I TARYFY 2021

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
W1 4,68 5,05 3,30 3,56
W2 4,68 5,05 5,37 5,80
W3 4,71 5,09 3,30 3,56
W4 4,71 5,09 5,37 5,80
W5 4,73 5,11 3,30 3,56
W6 4,73 5,11 5,37 5,80

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
Netto Brutto Netto Brutto
S1 6,60 7,13 5,64 6,09
S2 6,60 7,13 7,71 8,33

Taryfowe grupy odbiorców

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa S1 Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa S2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Cennik usług ZUK Sp. z o.o.

Cena BRUTTOJednostkaRodzaj usługi
115 lub 110kurs**Usługa asenizacyjna beczką 6.7 m³
130 lub 115kurs**Usługa asenizacyjna beczką 8 m³
50godzina*Koszenie trawy kosą spalinową
80godzina*Koszenie trawy kosiarką samojezdną
108godzina*Koszenie trawy kosiarką bijakową
200godzina*Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 2 pilarzy)
123godzina*Usługa rębakiem
123godzina*Usługa koparko-ładowarką
40100m²Równanie dróg wraz z walcowaniem
123godzina*Transport samochodem o DMC 18t
100godzina*Transport przyczepą niskopodwoziową
30szt.Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza
30szt.Plombowanie podlicznika
250szt.Wymiana wodomierza głównego z winy użytkownika
wycena indywidualna Montaż podlicznika na podlewanie ogrodu
* – za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda następna w rozliczeniu minutowym
** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7 m3 – 115 zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 130 zł/brutto. Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7 m3 – 110 zł/brutto  dla wozu o pojemności 8,0 m3 -125 zł/brutto. Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawia w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny: dla wozu o pojemności 7 m3 – 110 zł/brutto  dla wozu o pojemności 8,0 m3 -115 zł/brutto.
W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie.
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi.
Back To Top Skip to content