Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.
Tu jesteś Strona główna Cennik

Menu


Cennik

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

Netto

Brutto

Netto

Brutto

W1

4,47

4,83

3,00

3,24

W2

4,47

4,83

5,00

5,40

W3

4,50

4,86

3,00

3,24

W4

4,50

4,86

5,00

5,40

W5

4,52

4,88

3,00

3,24

W6

4,52

4,88

5,00

5,40

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

Netto

Brutto

Netto

Brutto

S1

6,46

6,98

5,24

5,66

S2

6,46

6,98

7,24

7,82

 

Taryfowe grupy odbiorców

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa S1

Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa S2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

Netto

Brutto

Netto

Brutto

W1

4,27

4,61

2,99

3,23

W2

4,27

4,61

4,94

5,34

W3

4,30

4,64

2,99

3,23

W4

4,30

4,64

4,94

5,34

W5

4,32

4,67

2,99

3,23

W6

4,32

4,67

4,94

5,34

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

Netto

Brutto

Netto

Brutto

S1

6,31

6,81

5,31

5,73

S2

6,31

6,81

7,26

7,84

 

Taryfowe grupy odbiorców

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa S1

Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa S2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

 

Cennik usług ZUK Sp. z o.o.

Cena BRUTTO Jednostka Rodzaj usługi
 
100 lub 95 kurs** Usługa asenizacyjna beczką 6.7 m³
120 lub 115 kurs** Usługa asenizacyjna beczką 8 m³
50 godzina* Koszenie trawy kosą spalinową
80 godzina* Koszenie trawy kosiarką samojezdną
108 godzina* Koszenie trawy kosiarką bijakową
200 godzina* Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 2 pilarzy)
123 godzina* Usługa rębakiem
123 godzina* Usługa koparko-ładowarką
40 100m² Równanie dróg wraz z walcowaniem
123 godzina* Transport samochodem o DMC 18t
100 godzina* Transport przyczepą niskopodwoziową
30 szt. Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza
30 szt. Plombowanie podlicznika
250 szt. Wymiana wodomierza głównego z winy użytkownika
wycena indywidualna   Montaż podlicznika na podlewanie ogrodu
* - za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda następna w rozliczeniu minutowym

** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości  

                dla wozu o pojemności 6,7 m3 – 100 zł/brutto 

                dla wozu o pojemności 8,0 m3 - 120 zł/brutto

Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości :

                dla wozu o pojemności 6,7 m3 – 95 zł/brutto

                dla wozu o pojemności 8,0 m3 -115 zł/brutto

Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawia w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny

                dla wozu o pojemności 6,7 m3 – 95 zł/brutto

                dla wozu o pojemności 8,0 m3 -105 zł/brutto 

W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie.
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi.
Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi