skip to Main Content

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Równie ważne jak zimowe utrzymanie dróg jest ich utrzymanie w okresie wiosenno – jesiennym polegające min. na naprawie uszkodzeń powstałych w okresie zimy, sprzątaniu drogi i pasa drogowego, oraz ogólnym utrzymaniu estetyki dróg. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie posiada nowoczesny sprzęt przeznaczony do utrzymania dróg. Usługi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie w zakresie sezonowego utrzymania dróg obejmują: sprzątanie pasów drogowych, oczyszczanie nawierzchni ulic zamiatanie ulic i terenów w obrębie pasów drogowych, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, równanie, wałowanie, profilowanie, gruzowanie dróg gruntowych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych.

W Polsce wyróżniamy pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Wszystkie standardy utrzymania dróg zakładają, że droga musi zostać odśnieżona i zapewniać przejezdność w określonym czasie po ustaniu opadów. Do obowiązków związanych z zimowym utrzymanie dróg należy również usuwanie skutków gołoledzi i oblodzenia natychmiast po ustąpieniu przyczyny ich powstania.

Usługi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie w zakresie zimowego utrzymania dróg obejmują:

  • zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych poprzez ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg,
  • utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług,
  • zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem soli i piasku.
Back To Top Skip to content