Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.

Dane kontaktowe
Kontakt

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000207519
NIP 777-23-74-247
Kapitał Zakładowy 73.685.500 zł

Konto:
Bank Spółdzielczy Duszniki
Oddział w Skórzewie
32 9072 0002 0700 7804 2000 0001
Poznański Bank Spółdzielczy
Oddział w Dopiewie
63 9043 1012 2012 0027 5033 0001

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:00 - 17:00

wtorek – piątek: 7:00 - 15:00 

Biuro

Telefon: 61-8-148-231
Fax: 61-8-942-032
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
Telefon: 61-8-148-315

E-mail:

Prezes
Sławomir Skrzypczak - slawek.skrzypczak@zukdopiewo.pl

Biuro obsługi klienta
Karolina Stelmaszyk - biuro@zukdopiewo.pl

Główny Księgowy
Monika Samelska - monika.samelska@zukdopiewo.pl

Księgowość
Małgorzata Juskowiak - malgorzata.juskowiak@zukdopiewo.pl

Windykacja
Karolina Siczyńska - windykacja@zukdopiewo.pl

Kierownik d/s eksploatacji i inwestycji
Izabela Beczkiewicz - izabela.beczkiewicz@zukdopiewo.pl

Specjalista d/s utrzymania i eksploatacji sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Jacek Kokociński - jacek.kokocinski@zukdopiewo.pl

Specjalista d/s utrzymania i eksploatacji sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Stanisław Walkowiak - stanislaw.walkowiak@zukdopiewo.pl

Specjalista d/s transportu
Jakub Jezierski - jakub.jezierski@zukdopiewo.pl

Składowisko - skladowisko@zukdopiewo.pl

Inspektora Danych Osobowych - iod@zukdopiewo.pl

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi