skip to Main Content

Poniższy formularz służy do wysłania aktualnego zużycia wody wg odczytu wodomierza. Pola wymagane oznaczono gwiazdką.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Pełen adres nieruchomości (miejscowość, ulica, numer posesji/lokalu) *

Nr wodomierza domowego

Aktualny odczyt zużycia wody w domu *

Nr wodomierza ogrodowego

Aktualny odczyt zużycia wody na ogrodzie

Czy chcesz otrzymać fakturę elektronicznie? *
taknie

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą są dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Z treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się klikając tutaj. Dane wymagane oznaczono gwiazdką.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *

Zapoznałem(-am) się z klauzulą informacyjną *

Back To Top Skip to content