skip to Main Content

„Dostawa oleju napędowego” [ZP/ZUK-13/2020]

Ogloszenie-o-zamowieniu_po-publikacji_Olej-napedowy_31.12.2020Pobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napedowego2021-1Pobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napedowego2021-1Pobierz Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy_dostawa-olejuPobierz Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy_dostawa-olejuPobierz Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_PROJEKT-UMOWYPobierz Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_PROJEKT-UMOWYPobierz Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-4Pobierz Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-4Pobierz Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-4Pobierz Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-4Pobierz Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-grupa-kapitalowa-4Pobierz Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-grupa-kapitalowa-3Pobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-wykaz-dostawPobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-wykaz-dostawPobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-wzor-zobowiazania-1Pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-wzor-zobowiazania-1Pobierz informacja-z-sesji-otwarcia-ofert-2Pobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1Pobierz

„Świadczenie usług ochrony mienia w obiektach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie” [ZP/ZUK-09/20]

UWAGA!!! Termin składania ofert: 11.01.2021r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 11.01.2021r. godz. 10:30 Ogloszenie_ochrona_mienia_23.12.2020Pobierz Ogloszenie_ochrona_mienia_23.12.2020Pobierz Zalacznik-nr-1_SZCZEGOLOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMOWIENIA_ochrona-mieniaPobierz Zalacznik-nr-1_SZCZEGOLOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMOWIENIA_ochrona-mieniaPobierz Zalacznik-nr-2_PROJEKT-UMOWY_ochrona-mienia-2Pobierz Zalacznik-nr-2_PROJEKT-UMOWY_ochrona-mienia-1Pobierz Zalacznik-nr-3-do-OGLOSZENIA-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniuPobierz Zalacznik-nr-3-do-OGLOSZENIA-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniuPobierz Zalacznik-nr-4-do-OGLOSZENIA-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkowPobierz Zalacznik-nr-4-do-OGLOSZENIA-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkowPobierz Zalacznik-nr-5_FORMULARZ-OFERTOWYPobierz Zalacznik-nr-5_FORMULARZ-OFERTOWYPobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-_WYKAZ-USLUGPobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-_WYKAZ-USLUGPobierz odpowiedz-na-pytania-05.01.2021rPobierz Sprostowanie-modyfikacji-tresci-ogloszeniaPobierz informacja-z-sesji-otwarcia-ofertPobierz…

Dostawa oleju napędowego [ZP/ZUK-02/2020]

Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Dostawa-paliwa_02.2020_21.01.2020Pobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020,docPobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020.pdfPobierz odpowiedź-na-pytania-z-dnia-24.01.2020Pobierz informacja-z-otwarcia-ofertPobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Cennik

Szanowni Państwo, Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego…

Regulamin dostarczania wody

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOPIEWO Na podstawie art. 19 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.…

Back To Top Skip to content