skip to Main Content

Dostawa oleju napędowego [ZP/ZUK-02/2020]

Ogłoszenie-o-zamówieniu_po-publikacji_Dostawa-paliwa_02.2020_21.01.2020Pobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020,docPobierz SIWZ_Dostawa_oleju_napędowego_21.01.2020.pdfPobierz odpowiedź-na-pytania-z-dnia-24.01.2020Pobierz informacja-z-otwarcia-ofertPobierz informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Cennik

Szanowni Państwo, Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego…

Regulamin dostarczania wody

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOPIEWO Na podstawie art. 19 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.…

Back To Top Skip to content