Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.

Wyniki badań wody

TWARDOŚĆ WODY: ( wyniki w mg CaCO3/litr )

280 - Lisówki, Trzcielin, Dopiewiec

290 - Konarzewo, Joanka, Dąbrowa, Zakrzewo, Palędzie

300 - Gołuski

320 - Dąbrówka

390 - Skórzewo

  • bardzo miękka: <75 mg CaCO3/dm3
  • miękka: 75–150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda: 150–300 mg CaCO3/dm3
  • twarda: 300–500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda: >500 mg CaCO3/dm3

Twardość wody pitnej wg norm polskich powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/dm3

Wyniki badań wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Skórzewo

Wyniki badań wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Joanka

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi