skip to Main Content

TWARDOŚĆ WODY: ( wyniki w mg CaCO3/litr )

280 – Lisówki, Trzcielin, Dopiewiec

290 – Konarzewo, Joanka, Dąbrowa, Zakrzewo, Palędzie

300 – Gołuski

320 – Dąbrówka

390 – Skórzewo

  • bardzo miękka: <75 mg CaCO3/dm3
  • miękka: 75–150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda: 150–300 mg CaCO3/dm3
  • twarda: 300–500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda: >500 mg CaCO3/dm3

Twardość wody pitnej wg norm polskich powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/dm3

Back To Top Skip to content