skip to Main Content

TWARDOŚĆ WODY:

mg CaCO3/l  dHmiejscowości
36320,32Skórzewo
35019,5Dąbrowa
32418,14Joanka, Trzcielin, Lisówki, Podłoziny, Żarnowiec, Konarzewo, Gołuski, Dopiewiec, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo
  • bardzo miękka: <75 mg CaCO3/dm3
  • miękka: 75–150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda: 150–300 mg CaCO3/dm3
  • twarda: 300–500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda: >500 mg CaCO3/dm3

Twardość wody pitnej wg norm polskich powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/dm3

Back To Top Skip to content